ZNA Urologie Logo

ASA classificatie

 

De ASA classificatie wordt algemeen aanvaard om het anesthesierisico in te schatten en wordt gebruikt als leidraad om te bepalen welke bijkomende preoperatieve onderzoeken wenselijk zijn.

 

ASA 1: een perfect gezonde patiënt zonder langdurig medicatiegebruik

 

ASA 2: een patiënt met een lichte aandoening, waarvoor eventueel medicatie moet genomen worden. De aandoening heeft echter geen invloed op het dagelijkse leven (bv behandelde hypertensie, …)

 

ASA 3: een patiënt met een ernstige aandoening waarvoor medicatie wordt genomen. De aandoening heeft een lichte beperking op de dagelijkse activiteiten. (bv behandelde diabetes mellitus, astma, …)

 

ASA 4: een patiënt met een ernstige aandoening waarvoor medicatie wordt genomen en die een ernstige beperking inhoudt van het dagelijkse leven. (bv dialyse patiënt, …)

 

ASA 5: zeer ernstig zieke patiënt waarvan verwacht wordt dat het overlijden zal volgen binnen de 24u (al dan niet met een operatie)